TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO GIEO TINH NHÂN TẠO BÒ 9/2022

23/07/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Khóa học “Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò” 

Công ty TNHH Giống Gia Súc Miền Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức khóa học “Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò”

Thời gian đang ký từ ngày 1/8/2022 tới 30/8/2022

Khai giảng ngày 10/9

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: