CÁCH TÍNH SỐ TUỔI Ở BÒ

04/01/2021

Tuổi của bò là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng quan trọng của một con bò, tuy nhiên thật khó để xác định tuổi của chúng và nhiều người vẫn bị lầm lẫn.

Căn cứ vào quy luật mọc răng, thay răng và mức độ mòn của răng (đối với răng cửa hàm dưới) người ta có thể biết được tuổi bò. Cách xác định tuổi bò như sau:

cách mở miệng bò xem răng

Cách mở miệng bò xem răng

    Có nhiều phương pháp giám định tuổi bò. Tuy nhiên, giám định tuổi qua răng là tương đối dễ và chính xác nhất. Răng của bò có hai loại: Răng sữa và răng vĩnh viễn. Sau khi đẻ 1 tháng, bò có 8 răng sữa, bò từ 2 tuổi trở lên căn cứ vào việc thay răng và độ mòn của răng để đoán tuổi. Có thể chênh lệch giữa năm tuổi.
 • Bò 2 năm tuổi thay 2 răng (cặp răng ở giữa)
 • Bò 3 năm tuổi thay 4 răng (cặp áp giữa)
 • Bò 4 năm tuổi thay 6 răng (cặp áp gốc)
 • Bò 5 năm tuổi thay 8 răng (cặp răng ở gốc)
 • Bò 6 năm tuổi đã thay 8 răng
 • Bò 7 năm tuổi 2 răng cửa mòn hình sợi chỉ
 • Bò 8 năm tuổi 2 răng cửa mình mòn hình chữ nhật
 • Bò 9 năm tuổi 2 răng cửa mòn hình vuông
 • Bò 10 năm tuổi 2 răng cửa mòn hình tròn
 • Bò 11 năm tuổi 4 răng cửa mòn hình tròn
 • Bò 12 năm tuổi 6 răng cửa mòn hình tròn
 • Bò 13 năm tuổi 8 răng cửa mòn hình tròn

Dưới đây là hình ảnh cụ thể qua từng năm

tính tuổi của bò

Tính tuổi của bò

Tính tuổi của bò

Từ khóa: Tính tuổi bò

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: