TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO GIEO TINH NHÂN TẠO BÒ 03/2024

02/01/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Khóa học “Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò” 

Công ty TNHH Giống Gia Súc Miền Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức khóa học  Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò , Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò, kỹ thuật phối giống bò, Kỹ thuật bắn tinh bò và điều trị một số bệnh hay gặp ở bò.

Khai giảng ngày 02/03/2024 đến hết ngày 10/03/2024

Lý thuyết (10%)

- Giống và công tác lai tạo giống bò sữa, bò thịt

- Sinh lý sinh sản bò cái, các chỉ tiêu đánh giá sinh sản bò cái

- Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo trâu bò bằng tinh cọng rạ

- Các biện pháp nâng cao khả năng sinh sản ở bò cái

- Một số bệnh sinh sản thường gặp ở bò, cách phòng trị

- Quản lý đàn, quản lý sinh sản, ghi chép trong gieo tinh nhân tạo

Thực hành (90%)

- Nhận biết các bộ phận, cơ quan sinh dục trên tiêu bản và trên bò sống

- Rèn luyện kỹ năng thực hành gieo tinh nhân tạo trên tiêu bản và trên thú sống

- Điều trị một số bệnh hay gặp ở bò

- Ghi chép và quản lý số liệu GTNT, quản lý đàn

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: